Our Services

Visie & Missie

“Alleen door een grote collectieve inspanning is het mogelijk om een positieve bijdrage te leveren aan de constante strijd tegen armoede en onrecht”

Doneren

Geven aan de armen met de juiste intentie maakt u niet armer, maar juist ‘rijker’. Doneer nu: Rekeningnummer: NL83 INGB 0005 0546 51

Promoot Save a Life

Laat mensen weten over het humanitaire werk Save A Life doet via mond-tot-mond aanbevelingen of de distributie van folders en posters.