Onderwijs voor meisjes

girl-647714
Steun onderwijs voor meisjes

Jongens en meisjes hebben dezelfde rechten. Maar toch. Wat onderwijs betreft, hinken

meisjes achterop, onder meer wegens bepaalde socio-culturele tradities. Wereldwijd

kunnen maar liefst 65 miljoen meisjes nog altijd niet naar school. Zelfs basisonderwijs blijft

een onbereikbare droom voor meer dan 30 miljoen meisjes. De belangrijkste oorzaken:

armoede, geweld en discriminatie.

Artikel 28: Recht op onderwijs

Elk kind heeft het recht om naar school te gaan. Dus ook meisjes.

Steun onderwijs voor meisjes

Rekeningnummer: NL83 INGB 0005 0546 51