Onderwijsprojecten

Onderwijs:

girl-647714

School renovatie project

250 leerlingen krijgen de mogelijkheid tot goed onderwijs

De kinderen in het Mujtama´a School in Somalië gaan met enthousiasme naar school. Maar in

het zeer achtergestelde locatie als school. Een gebouw zonder ramen en dat aan geen van de

menselijke voorwaarden voor een educatieruimte voldoet.

Daarom moet het basisschoolgebouw vervangen worden door een nieuw duurzaam gebouw van

lokaal gewonnen natuursteen.
Wil jij meehelpen om deze school in Somalië te realiseren ?

Doneer a.u.b : Rekeningnummer: NL83 INGB 0005 0546 51