Projecten

Projecten

Save a Life is in de volgende sectoren actief:

 1. Spoedhulp : Het aanbieden van de eerste levensbehoeftes na een ramp of conflict zoals medische verzorging, levensmiddelen, onderdak en water. Hieronder valt ook de voorbereiding op rampen zoals een aardbeving.
 2. 2. Water fonds: Het bouwen van voorzieningen voor schoon drinkwater en sanitair. Ook voorlichting over hygiënische omstandigheden.
 3. Gezondheid: Zowel preventie als behandeling van ziektes. Daarbij is speciale aandacht voor de zwakste bevolkingsgroepen te weten kinderen, vrouwen en ouderen.
 4. Inkomstzekerheid: Het werken aan de economische zelfstandigheid van mensen door het aanbieden van microkrediet (rentevrije leningen).
 5. Onderwijs: De opbouw van scholen na rampen en conflicten, alfabetisering voor kansarmen en vakonderwijs. Gezien hun achterstandspositie krijgen meisjes speciale aandacht.
 6. Weeskinderen: Door middel van Sponsorschap en het Algemeen Weesfonds ontvangen weeskinderen onder meer onderwijs, gezondheidszorg en algemene ondersteuning voor een betere levensstandaard.
 7. Ramadan en kurban: De daad van Udhiya (Qurbani: offer) wordt uitgevoerd door miljoenen moslims elk jaar tijdens de maand Dhu al-Hijjah, naar het voorbeeld van de profeet Ibrahim (as). Save a Life optreden als bemiddelaar bij het verzamelen van fondsen van andere donoren en uitvoeren Udhiya op hun Namens in de arme landen, het vlees wordt verdeeld vers aan de begunstigden in het hele land.

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories