Visie & Missie

 Visie & Missie

Visie:

“Alleen door een grote collectieve inspanning is het mogelijk om een positieve bijdrage te leveren aan de constante strijd tegen armoede en onrecht”

Missie:

Onze missie is het verlichten van het menselijk lijden en het realiseren van economische onafhankelijkheid van mensen in getroffen gebieden. – Hard werken in het creëren van solidariteit in de wereld voor de arme mensen. – Alle mogelijke werkzaamheden verrichten om menselijk lijden en crises te minimaliseren. – Respect kweken voor de waardigheid van deze arme mensen om zodoende wereldwijd voor hun rechtvaardigheid te strijden. Door middel van donaties projecten ontwikkelen ter verlichting van de mensen in leed wier familieleden en familie zijn gestorven, voor onschuldige kinderen en soldaat kinderen.

Doelgroep

Alle mensen in arme landen dat getroffen zijn door natuur ramp en/of oorlog en daardoor in armoede leven en waarbij onrecht is gedaan. Onze projecten Save a Life verricht hulpoperaties aan slachtoffers van rampen, en combineert dit met ontwikkelingswerk, versterking van de capaciteiten in het noodgebied en het benutten van talenten binnen samenleving in nood

Het verbeteren van de levensomstandigheden van de allerzwaksten in de samenleving doet Stichting Save a Live op verschillende manieren. Zowel door het bieden van noodhulp en wederopbouw als door het bevorderen van duurzame ontwikkeling

Bestuurssamenstelling

Khadar Ainashe                            Voorzitter

Mukhtar Abdullahi                        Secretaris

M . Mohamed Aweys                     Penningmeester

Z. Idriis                                             Bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers van Stichting Save A Life ontvangen geen beloning of salaris voor de werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten , zoals overeengekomen in de statuten.

ANBI
Save A Life is in het bezit van een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat u uw gift aan Save A Life kunt aftrekken van de belasting indien u voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.